Skip to content
Få umiddelbart tilgang til treningssenteret: Ha bank-id klar ved registrering og last ned boost (app)

Avslutte medlemsskap

Oppsigelse av medlemsskap må være skriftlig, og kan sendes til resepsjon@klinikkproaktiv.no, eller per post. Oppsigelsestiden er en – 1 – måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt på KLINIKK PROAKTIV eller poststemplet. Ved avtaler med 12 måneder binding, gjelder 1 måned oppsigelse etter 12 mnd.

Frysing av medlemsskap

Frysing av medlemskap innvilges bare ved spesielle årsaker. Søknad om frysing av medlemskap skal gjøres skriftlig og sendes til resepsjon@klinnikkproaktiv.no

Søknaden skal inneholde årsak samt fra hvilken dato, og til hvilken dato, medlemskapet ønskes fryst. Medlemskap fryses kun i hele måneder.

Når medlemskapet er fryst vil adgang til senteret sperres og betaling stanses. Utløp for medlemskapet forlenges tilsvarende fryseperioden. Eventuell bindingstid forlenges tilsvarende.

Vi gjør oppmerksom på at vi i vår prissetting av medlemskap har tatt hensyn til ferier o.l., og av denne grunn aksepteres ikke ferie som årsak til frysing av medlemskapet. Ved lengre opphold i utlandet kan det søkes om unntak fra denne praksis. Pensjonister kan fryse medlemskapet opp til 4 måneder i året uansett årsak.

Følgende årsaker aksepteres:
– Sykdom med sammenhengende sykdomsperiode utover 1 mnd.
– Svangerskap
– Midlertidig utstasjonering utenbys i forbindelse med jobb/studier som har lenger varighet enn 1 mnd. Kan kun brukes opptil 2 gang per år
– Militærtjeneste
– Pensjonister kan fryse medlemskapet opp til 4 mnd. i året

Send søknad til resepsjon@klinikkproaktiv.no

Skriftlig tilbakemelding på denne henvendelsen gjøres innen 7 dager.

 

Back To Top
BLI MEDLEM I DAG